День пятый

Тольдот

Каждый день мы учим отрывок из недельной главы Торы, соответствующий этому дню, с комментариями, содержащими в себе самые ценные и глубокие объяснения смысла Письменной Торы
НЕДЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

Глава 26

 1. Он устроил для них пир; они ели и пили.
  וַיַּ֤עַשׂ לָהֶם֙ מִשְׁתֶּ֔ה וַיֹּֽאכְל֖וּ וַיִּשְׁתּֽוּ
 2. А встав рано поутру, они обменялись клятвами. Ицхак простился с ними, и они с миром ушли от него.
  וַיַּשְׁכִּ֣ימוּ בַבֹּ֔קֶר וַיִּשָּֽׁבְע֖וּ אִ֣ישׁ לְאָחִ֑יו וַיְשַׁלְּחֵ֣ם יִצְחָ֔ק וַיֵּֽלְכ֥וּ מֵֽאִתּ֖וֹ בְּשָׁלֽוֹם
 3. В тот же самый день пришли рабы Ицхака и рассказали ему о колодце, который они выкопали. “Мы нашли воду!” — сказали они ему.
  וַיְהִ֣י| בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא וַיָּבֹ֨אוּ֙ עַבְדֵ֣י יִצְחָ֔ק וַיַּגִּ֣דוּ ל֔וֹ עַל־אֹד֥וֹת הַבְּאֵ֖ר אֲשֶׁ֣ר חָפָ֑רוּ וַיֹּ֥אמְרוּ ל֖וֹ מָצָ֥אנוּ מָֽיִם
 4. Он назвал его Шивá [“Клятва”], потому и доныне тот город называется Беэр‑Шéва.
  וַיִּקְרָ֥א אֹתָ֖הּ שִׁבְעָ֑ה עַל־כֵּ֤ן שֵֽׁם־הָעִיר֙ בְּאֵ֣ר שֶׁ֔בַע עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה
  Раши
  Ибн-Эзра

  и назвал он его «шива», поэтому до сего дня название того города — беэр-шева.

  שבעה …«шива»… — [здесь это слово переводится как «клятва». колодец назван так] в честь союза, [который заключили друг с другом ицхак и авимелех] см. берешит, 26:31. ,  танхума яшан, разд. вайеце, 9. .

  в этом стихе местность беэр-шева получает название вторично см. берешит, 21:31. . но когда его именовал авраѓам, он сделал это в память о семи — שבעה шив’а — овцах, которых передал авимелеху см. там же, 21:28. , а здесь колодец (и впоследствии город) назван שבעה шева в память о клятве — שבועה швуа. ицхак здесь следует

  своему обыкновению восстанавливать названия, данные его отцом. слова «семь» и «клятва» в библейском иврите омонимичны.

  И назвал он его «Шивá», поэтому до сего дня название того города — Беэр-Шева.

  Беэр-Шева Название, имеющее два объяснения. Или же это другой город См. Берешит, 21:31. .

 5. Когда Эсаву исполнилось сорок лет, он взял в жены Йеѓудит, дочь хетта Беэри, и Басмат, дочь хетта Эйлона.
  וַיְהִ֤י עֵשָׂו֙ בֶּן־אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה וַיִּקַּ֤ח אִשָּׁה֙ אֶת־יְהוּדִ֔ית בַּת־בְּאֵרִ֖י הַֽחִתִּ֑י וְאֶת־בָּ֣שְׂמַ֔ת בַּת־אֵילֹ֖ן הַֽחִתִּֽי
  Раши
  Ибн-Эзра

  и было эсаву сорок лет, и он взял в жены йеѓудит, дочь беэри-хетта, а также басмат, дочь эйлона-хетта.

  בן ארבעים שנה …сорок лет… — эсава [писание] уподобляет свинье, согласно сказанному: «обгладывает ее [виноградную лозу символ народа израиля. ] дикий кабан…» теѓилим, 80:14. когда свинья ложится, она выставляет свои [раздвоенные] копыта, [как будто] говоря: «смотрите, и я — чистое [животное]!» так и эти [потомки эсава] — грабя и угнетая [другие народы], они притворяются благочестивыми. на протяжении сорока лет эсав отнимал жен у мужей и насиловал их. когда же ему исполнилось сорок [лет], он сказал: «отец женился в сорок лет, и я [поступлю] так же» берешит раба, 65:1. .

  раши объясняет причину, по которой тора приводит возраст, в котором эсав вступил в брак. в своем толковании он уподобляет эдом — потомков эсава — свинье, ненавистному для евреев животному, запрещенному в пищу, но имеющему один из признаков кошерности — раздвоенные копыта. эсав женился в том же возрасте, что и его отец ицхак. раши, вслед за мидрашем, говорит, что это было единственным действием, которое совершил эсав, подражая отцу-праведнику, но даже это он совершил из лицемерия.

  И было Эсаву сорок лет, и он взял в жены Йеѓудит, дочь Беэри-хетта, а также Басмат, дочь Эйлона-хетта.

  Йеѓудит Это имя А не «еврейка» (йеѓудит), ведь евреев в то время, как понятно, еще не было. , и от нее у него не было детей Поэтому она не упоминается среди других жен в родословии Эсава в гл. 36. .

  Басмат Она же Ада (Берешит, 36:2), у нее было два имени, и таких случаев в Писании сотни.

 6. Но для Ицхака и Ривки они были [постоянным] огорчением.
  וַתִּֽהְיֶ֖יןָ מֹ֣רַת ר֑וּחַ לְיִצְחָ֖ק וּלְרִבְקָֽה
  Раши
  Ибн-Эзра

  и были они вызовом для ицхака и ривки.

  מרת רוח …вызовом… — это выражение означает непокорность [чьейлибо воле], подобно тому, как сказано: «строптивы — ממרים мамрим были вы [пред господом]…» дварим, 9:24. все их поступки были огорчением для ицхака и ривки, потому что [жены эсава] поклонялись идолам берешит раба, 65:4. .

  раши объясняет, что выражение מרת רוח морат руах, переведенное нами как «вызов», происходит от слова מרי мери — «бунт», а не от слова מר мар — «горечь». порядок, в котором появляются имена ицхака и ривки, не случаен. ицхак больше страдал от идолопоклонства невесток, чем его жена, поскольку ривка воспитывалась в семье язычников, хотя это и не оказало никакого влияния на ее праведность.

  И были они огорчением для Ицхака и Ривки.

  Были они огорчением Все до одной Ибн-Эзра объясняет единственное число слова морат («огорчение»). . Некоторые утверждают, что слово морат («огорчение») от того же корня, что и «беспутный и море (“непокорный”) сын» (Дварим, 21:18). Я же считаю, что это слово от того же корня, что «мара (“горьки”) как полынь» (Мишлей, 5:4) в значении душевного огорчения, ведь написано: «неугодны дочери Кнаана» (Берешит, 28:8). Этот отрывок написан для того, чтобы сыны Израиля держались подальше от дочерей Кнаана.

Глава 27

 1. Когда Ицхак состарился и его глаза ослабли и стали плохо видеть, то он позвал своего старшего сына Эсава и сказал ему: — Сын мой! — Вот я! — ответил тот.
  וַֽיְהִי֙ כִּֽי־זָקֵ֣ן יִצְחָ֔ק וַתִּכְהֶ֥יןָ עֵינָ֖יו מֵֽרְאֹ֑ת וַיִּקְרָ֞א אֶת־עֵשָׂ֣ו| בְּנ֣וֹ הַגָּדֹ֗ל וַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ בְּנִ֔י וַיֹּ֥אמֶר אֵלָ֖יו הִנֵּֽנִי
  Раши

  и было так: когда ицхак состарился и его глаза помутились видеть, он позвал своего старшего сына эсава и сказал ему: «сын мой!» а тот сказал ему: «вот я!»

  ותכהין עיניו …и его глаза помутились… — от дыма [воскурения, которое] эти [жены эсава совершали перед идолами] танхума, 8. .

  иное объяснение: в тот час, когда ицхак был связан на жертвеннике и отец вознамерился зарезать его, раскрылись небеса и ангелы-служители, увидев происходящее, зарыдали, и текли их слезы, и попадали в глаза [ицхаку]. поэтому его глаза помутились берешит раба, 65:10. .

  иное объяснение: [всевышний ослепил ицхака] для того, чтобы [отцовские] благословения получил яаков танхума, 8. .

  стих сообщает, что при наступлении старости ицхак потерял зрение. но ицхаку было суждено прожить еще почти шестьдесят лет. поэтому относительно того возраста, в котором он ушел из жизни, его нынешний (123 года) см. раши к берешит, 35:29. не считается глубокой старостью, такой, которая могла бы привести к слепоте. раши приводит три возможных объяснения того, почему уже в эти годы ицхак потерял зрение.

  в предыдущем стихе рассказывалось, как ицхак страдал из-за поведения своих невесток. согласно правилам толкования торы, соположение стихов и глав говорит об их внутренней связи. поэтому раши приводит объяснение: глазам ицхака вредил дым от воскурений идолам, которые совершали жены его сыновей.

  второе объяснение связано со словом «видеть» в данном стихе. согласно объяснению мидраша, это намек на то, что видели ангелы.

  из третьего комментария следует, что ицхак был настолько уверен в достоинствах эсава и его праве на благословения, что его никак нельзя было разубедить и указать на недостатки этого сына. единственным способом передать благословения ицхака яакову было лишение отца зрения, чтобы его можно было обмануть.

 2. — Я уже состарился, — сказал [Ицхак]. — Не знаю дня своей смерти.
  וַיֹּ֕אמֶר הִנֵּה־נָ֖א זָקַ֑נְתִּי לֹ֥א יָדַ֖עְתִּי י֥וֹם מוֹתִֽי
  Раши
  Ибн-Эзра

  и сказал он: «вот, я уже состарился, не знаю дня своей смерти.

  לא ידעתי יום מותי «…не знаю дня своей смерти». — рабби йеѓошуа бен корха говорил: «когда человек достигает возраста, [в котором умерли] его родители, пусть тревожится [о том, что и он может умереть], пять лет до этого срока и пять лет после него». ицхаку же было 123 года см. раши к берешит, 35:29. . сказал он: «может быть, я доживу [только до] возраста моей матери — а она умерла в 127 лет см. берешит, 23:1.  — и мне осталось пять лет до ее возраста [в момент ее смерти]. поэтому [сказал ицхак] не знаю дня своей смерти — [не знаю, доживу ли до] возраста моей матери или возраста моего отца берешит раба, 65:12. .

  отец ицхака умер в возрасте 175 лет см. берешит, 25:7. , в то время как сам ицхак — в 180 лет, через 5 лет после того возраста, в котором ушел из жизни авраѓам.

  И сказал он : «Вот, я уже состарился, не знаю дня своей смерти.

  ВотЃине-на — то же, что ата («теперь») Вводное слово. .

 3. Возьми же свое оружие — колчан и лук — выйди в поле и налови для меня дичи.
  וְעַתָּה֙ שָׂא־נָ֣א כֵלֶ֔יךָ תֶּלְיְךָ֖ וְקַשְׁתֶּ֑ךָ וְצֵא֙ הַשָּׂדֶ֔ה וְצ֥וּדָה לִּ֖י [צידה] צָֽיִד
  Раши
  Ибн-Эзра

  а сейчас возьми же твои орудия, твою перевязь и твой лук, выйди в поле и налови мне дичи,

  שא נא «…возьми же…» — [здесь это слово] означает: «наточи», «заостри», подобно тому, как мы учили [в мишне]: «не оттачивают [в праздничный день нож обычным способом], но заостряют — משיאין масиин, проводя им по другому [ножу]» бейца, 28а. . [сказал ицхак эсаву]: «заточи свой нож и зарежь [добычу] как следует, чтобы не кормить меня падалью» берешит раба 65:13. .

  буквально слово שא са означает «возьми» или «подними», однако в данном случае раши не согласен с подобным его прочтением, поскольку в этом случае получается, что ицхак говорит нечто само собой разумеющееся: ведь для того, чтобы выйти на охоту, эсаву так или иначе потребуется взять с собой орудия своего ремесла. поэтому комментатор объясняет, что в данном случае слово שא са использовано в более редком значении (его можно встретить в мишне) — «заточить». таким образом, ицхак просит своего сына заострить свое орудие, чтобы оно соответствовало требованиям, предъявляемым торой к ножу, которым можно совершать шхиту — кошерный убой животного: лезвие такого ножа должно быть идеально заточенным.

  с другой стороны, раши исходит из того, что праотцы соблюдали всю тору см. берешит, 26:5. , в том числе и законы кашрута, а дичь, убитая стрелой или мечом, некошерна. дичь нужно поймать и только потом зарезать. так что ицхак никак не может просить охотника эсава взять охотничьи орудия и пойти за добычей. одновременно раши лишний раз

  отмечает, что эсава нужно было особо просить наточить нож кошерным образом.

  תליך «…твою перевязь…» — «твой меч», который принято подвешивать — לתלותה литлота [— сбоку].

  раши объясняет значение редкого слова, исходя из значения его корня.

  וצודה לי «…и налови мне…» — из ничейного, а не из украденного.

  ицхак просит эсава: «налови мне». однако это уточнение выглядит избыточным, поскольку в дальнейшем он еще раз говорит: «и принеси мне». раши объясняет, что ицхак просит своего сына наловить ему такую добычу, которая была бы пригодна для него, праведника, — чтобы это животное было бесхозным, а не ворованным.

  А сейчас возьми же твое орудие, твою перевязь и твой лук, выйди в поле и налови мне дичи,

  Твое орудие Возможно, это общее обозначение орудий Слово стоит в единственном числе. , которые далее перечисляются: колчан и лук.

  Твою перевязьТельеха — это подвешенный (тлуя) колчан для стрел. Возможно, под «орудием» понимается меч, и перед словом «колчан твой» опущен союз «и», как в выражении: «Адам, Шет [и] Энош» (Диврей ѓа-ямим I, 1:1).

 4. Приготовь мне яство, как я люблю. Принеси его мне, и я поем, чтобы я смог благословить тебя перед своей смертью.
  וַֽעֲשֵׂה־לִ֨י מַטְעַמִּ֜ים כַּֽאֲשֶׁ֥ר אָהַ֛בְתִּי וְהָבִ֥יאָה לִּ֖י וְאֹכֵ֑לָה בַּֽעֲב֛וּר תְּבָֽרֶכְךָ֥ נַפְשִׁ֖י בְּטֶ֥רֶם אָמֽוּת
 5. А Ривка слышала, что Ицхак сказал своему сыну Эсаву. [Когда] Эсав пошел в поле, чтобы наловить дичи и принести [домой],
  וְרִבְקָ֣ה שֹׁמַ֔עַת בְּדַבֵּ֣ר יִצְחָ֔ק אֶל־עֵשָׂ֖ו בְּנ֑וֹ וַיֵּ֤לֶךְ עֵשָׂו֙ הַשָּׂדֶ֔ה לָצ֥וּד צַ֖יִד לְהָבִֽיא
  Раши
  Ибн-Эзра

  а ривка слышала, что ицхак говорил своему сыну эсаву. и пошел эсав в поле наловить и принести дичь.

  לצוד ציד להביא …наловить и принести дичь. — что [означает лишнее слово] «принести»? если [эсав] не найдет дичь — принесет из украденного.

  хотя эсав и намеревался охотиться на никому не принадлежащую дичь, как об этом просил его отец, он тем не менее был готов украсть животное и принести его отцу, если бы охота ему не удалась.

  А Ривка слушает, что Ицхак говорил своему сыну Эсаву. И пошел Эсав в поле наловить и принести дичи.

  Ривка слушает Тогда она слушала Глагол стоит в форме причастия, обычно обозначающей настоящее время. .

 6. Ривка сказала своему сыну Яакову: — Я услышала, как отец сказал твоему брату Эсаву:
  וְרִבְקָה֙ אָ֣מְרָ֔ה אֶל־יַֽעֲקֹ֥ב בְּנָ֖הּ לֵאמֹ֑ר הִנֵּ֤ה שָׁמַ֨עְתִּי֙ אֶת־אָבִ֔יךָ מְדַבֵּ֛ר אֶל־עֵשָׂ֥ו אָחִ֖יךָ לֵאמֹֽר
 7. “Принеси мне дичи и приготовь мне [из нее] яство. Я поем и дам тебе свое предсмертное благословение пред Господом”.
  הָבִ֨יאָה לִּ֥י צַ֛יִד וַֽעֲשֵׂה־לִ֥י מַטְעַמִּ֖ים וְאֹכֵ֑לָה וַֽאֲבָֽרֶכְכָ֛ה לִפְנֵ֥י יְהֹוָ֖ה לִפְנֵ֥י מוֹתִֽי
  Раши
  Ибн-Эзра

  “принеси мне дичи, и приготовь мне [из нее] яство, и я поем, и благословлю тебя пред господом перед смертью”.

  לפני ה’ «…пред господом…» — [это означает:] «с разрешения господа, чтобы он согласился с моим [благословением]» это объяснение отсутствует в первом издании комментария раши. .

  раши объясняет, что выражение надо понимать не в буквальном его значении, в котором оно часто употребляется в писании — «предстать пред господом», — но в значении «с позволения господа».

  “Принеси мне дичи, и приготовь мне [из нее] яство, и я поем, и благословлю тебя пред Господом перед смертью”.

  Перед смертью Прежде, чем я умру Ибн-Эзра опасается неверной аналогии с предыдущим предлогом «пред Господом». .

 8. Теперь, сын мой, послушай меня в том, что я тебе велю.
  וְעַתָּ֥ה בְנִ֖י שְׁמַ֣ע בְּקֹלִ֑י לַֽאֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י מְצַוָּ֥ה אֹתָֽךְ
 9. Пойди к стаду и возьми мне оттуда двух отменных козлят. Из них я приготовлю твоему отцу яство, как он любит.
  לֶךְ־נָא֙ אֶל־הַצֹּ֔אן וְקַח־לִ֣י מִשָּׁ֗ם שְׁנֵ֛י גְּדָיֵ֥י עִזִּ֖ים טֹבִ֑ים וְאֶֽעֱשֶׂ֨ה אֹתָ֧ם מַטְעַמִּ֛ים לְאָבִ֖יךָ כַּֽאֲשֶׁ֥ר אָהֵֽב
  Раши

  пойди-ка в стадо и возьми мне оттуда двух хороших козлят, и я приготовлю из них твоему отцу яство, которое он любит.

  וקח לי «…и возьми мне…» — «они [должны быть взяты] из [того, что] принадлежит мне и не является украденным».

  ицхак записал в брачном договоре ривки [что ей дано право] ежедневно брать двух козлят [из стада] берешит раба, 65:14. .

  на первый взгляд ривка просит яакова, чтобы тот взял для нее двух козлят, несмотря на то что они предназначены не ей, а ицхаку. поэтому раши объясняет, что в данном случае значение слова לי ли отличается от обычного — не «мне», а «из принадлежащего мне».

  но о каких собственных козлятах говорит ривка, ведь стадо принадлежит ицхаку? опираясь на мидраш, раши отвечает и на этот вопрос.

  שני גדיי עזים «…двух [хороших] козлят…» — разве для трапезы ицхака требовалось взять двух козлят?! [неужели человек способен столько съесть?] но был песах, и одного [козленка яаков] принес в качестве пасхальной жертвы законы принесения этой жертвы приведены в гл. 12 книги шмот. , а из другого приготовил еду. [так сказано] в пиркей де-рабби элиэзер пиркей де-раби элиэзер, 32. . праотцы отмечали даже праздник песах, который справляют в память об исходе из египта, — хотя не только исхода еще не было, но и в египет их потомки еще не спустились.

  כאשר אהב «…которое он любит». — потому что [мясо] козленка по вкусу подобно [мясу] оленины см. берешит, 27:3, 4. ,  этот фрагмент отсутствует в первом издании комментария раши. .

  ицхак попросил эсава наловить ему дичи в поле. выдав мясо козленка за оленье, яаков мог угодить отцу.

 10. Ты же поднесешь его отцу, чтобы он поел и благословил тебя перед своей смертью.
  וְהֵֽבֵאתָ֥ לְאָבִ֖יךָ וְאָכָ֑ל בַּֽעֲבֻ֛ר אֲשֶׁ֥ר יְבָֽרֶכְךָ֖ לִפְנֵ֥י מוֹתֽוֹ
 11. Яаков сказал своей матери Ривке: — Мой брат Эсав — волосатый, а у меня гладкая [кожа].
  וַיֹּ֣אמֶר יַֽעֲקֹ֔ב אֶל־רִבְקָ֖ה אִמּ֑וֹ הֵ֣ן עֵשָׂ֤ו אָחִי֙ אִ֣ישׁ שָׂעִ֔ר וְאָֽנֹכִ֖י אִ֥ישׁ חָלָֽק
  Раши
  Ибн-Эзра

  и сказал яаков своей матери ривке: «ведь мой брат эсав человек волосатый, а я — гладкий.

  איש שעיר «…человек волосатый…» — с густым волосяным покровом.

  одно из значений слова שעיר саир — «козел» месиах илмим. . согласно объяснению раши, писание не имеет в виду, что эсав был «человеком-козлом», но хочет сказать, что он был волосатым.

  И сказал Яаков своей матери Ривке : «Ведь мой брат Эсав человек косматый, а я — гладкий.

  Косматый Волосатый, а противоположность его — «гладкий» (халак). Возможно, этимология последнего слова связана с тем, что у гладкого все составные части (хелек) однородны.

 12. Что если отец меня ощупает? Тогда я окажусь в его глазах лжецом и навлеку на себя проклятие, а не благословение!
  אוּלַ֤י יְמֻשֵּׁ֨נִי֙ אָבִ֔י וְהָיִ֥יתִי בְעֵינָ֖יו כִּמְתַעְתֵּ֑עַ וְהֵֽבֵאתִ֥י עָלַ֛י קְלָלָ֖ה וְלֹ֥א בְרָכָֽה
  Раши
  Ибн-Эзра

  может быть, отец меня ощупает, и я окажусь в его глазах лжецом и навлеку на себя проклятие, а не благословение».

  ימשני «…меня ощупает…» — подобное [употребление корня משש мшш находим в стихе] «ощупью — ממשש мемашеш — ходить будешь в полдень…» дварим, 28:29. .

  корень משש мшш является многозначным и может означать как «устранение», так и «ощупывание». раши отмечает, что в данном случае использовано второе его значение.

  Может быть, отец меня ощупает, и я окажусь в его глазах лжецом и навлеку на себя проклятие, а не благословение».

  Меня ощупаетЙемушени — форма, аналогичная йесубени («окружит меня») (Теѓилим, 49:6) и характерная для глаголов от корней с удвоенным вторым согласным.

  ЛжецомМетатеа — вводящий в заблуждение, от того же корня, что тоэ («сбившийся с пути») (Мишлей, 21:16).

 13. — [Пусть] на меня [падет] это проклятие, сын мой! — сказала ему мать. — Ты только послушай меня: иди и принеси мне [козлят].
  וַתֹּ֤אמֶר לוֹ֙ אִמּ֔וֹ עָלַ֥י קִלְלָֽתְךָ֖ בְּנִ֑י אַ֛ךְ שְׁמַ֥ע בְּקֹלִ֖י וְלֵ֥ךְ קַח־לִֽי
  Ибн-Эзра

  И сказала ему мать : «На меня [падет] твое проклятие, сын мой ! Ты только слушайся меня и иди, принеси мне».

  На меня [падет] твое проклятие Не бойся, что он проклянет тебя. А если все-таки проклянет, то проклятие его падет на меня, а не на тебя, и такого рода речи свойственны женщинам. [Саадья] Гаон же толковал эту фразу В комментарии к Торе. как «я смогу снять с тебя проклятие».

 14. Он пошел, взял [козлят] и принес матери. Его мать приготовила яство, как любил его отец.
  וַיֵּ֨לֶךְ֙ וַיִּקַּ֔ח וַיָּבֵ֖א לְאִמּ֑וֹ וַתַּ֤עַשׂ אִמּוֹ֙ מַטְעַמִּ֔ים כַּֽאֲשֶׁ֖ר אָהֵ֥ב אָבִֽיו
 15. [Затем] Ривка взяла любимые одежды своего старшего сына Эсава, что [хранились] у нее в доме, и надела их на Яакова, своего младшего сына.
  וַתִּקַּ֣ח רִ֠בְקָ֠ה אֶת־בִּגְדֵ֨י עֵשָׂ֜ו בְּנָ֤הּ הַגָּדֹל֙ הַֽחֲמֻדֹ֔ת אֲשֶׁ֥ר אִתָּ֖הּ בַּבָּ֑יִת וַתַּלְבֵּ֥שׁ אֶת־יַֽעֲקֹ֖ב בְּנָ֥הּ הַקָּטָֽן
  Раши

  и взяла ривка желанные одежды своего старшего сына эсава, которые [хранились] у нее в доме, и надела на яакова, своего младшего сына,

  החמדת …желанные… — [это] чистые [одежды], согласно переводу [онкелоса].

  иное объяснение: [это одежды], которые эсав желал [отнять] у нимрода [и присвоил их себе] берешит раба, 65:16. .

  имеются в виду одежды, сделанные всевышним для адама мидраш агада (бубер); псикта зутарта; сехель тов к этому стиху. см. берешит, 3:21. . они давали носящему их власть над животными оцар ѓа-мидрашим, 461. . благодаря им нимрод и стал «богатырем-ловцом пред господом» см. берешит, 10:9. и из-за них был убит эсавом.

  אשר אתה בבית …которые [хранились] у нее в доме… — но ведь у эсава было несколько жен см. берешит, 26:34. , почему же он [отдавал одежды] на хранение матери? он знал, каково их поведение, и не доверял им берешит раба, 65:16. .

  хотя мудрецы настоятельно рекомендуют развестись с женой, которой нельзя доверять эрувин, 41б. , эсав, зная дурной характер своих жен и подозревая их, все же не удалял их из своего дома.

 16. Руки и гладкую часть шеи Яакова она обернула шкурками козлят —
  וְאֵ֗ת עֹרֹת֙ גְּדָיֵ֣י הָֽעִזִּ֔ים הִלְבִּ֖ישָׁה עַל־יָדָ֑יו וְעַ֖ל חֶלְקַ֥ת צַוָּארָֽיו
 17. и дала своему сыну Яакову приготовленные ею яство и хлеб.
  וַתִּתֵּ֧ן אֶת־הַמַּטְעַמִּ֛ים וְאֶת־הַלֶּ֖חֶם אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑תָה בְּיַ֖ד יַֽעֲקֹ֥ב בְּנָֽהּ
 18. Тот пришел к отцу и сказал: — Отец мой! [Ицхак] отозвался: — Я здесь! Кто ты, сын мой?
  וַיָּבֹ֥א אֶל־אָבִ֖יו וַיֹּ֣אמֶר אָבִ֑י וַיֹּ֣אמֶר הִנֶּ֔נִּי מִ֥י אַתָּ֖ה בְּנִֽי
 19. Яаков ответил отцу: — Я Эсав, твой первенец. Я [все] сделал, как ты сказал мне. Поднимись, сядь и отведай дичи, чтобы благословила меня душа твоя.
  וַיֹּ֨אמֶר יַֽעֲקֹ֜ב אֶל־אָבִ֗יו אָֽנֹכִי֙ עֵשָׂ֣ו בְּכֹרֶ֔ךָ עָשִׂ֕יתִי כַּֽאֲשֶׁ֥ר דִּבַּ֖רְתָּ אֵלָ֑י קֽוּם־נָ֣א שְׁבָ֗ה וְאָכְלָה֙ מִצֵּידִ֔י בַּֽעֲב֖וּר תְּבָֽרֲכַ֥נִּי נַפְשֶֽׁךָ
  Раши
  Ибн-Эзра

  и сказал яаков своему отцу: «я… эсав — твой первенец. я сделал, как ты сказал мне; поднимись, пожалуйста, сядь и поешь моей добычи, чтобы благословила меня твоя душа».

  אנכי עשו בכרך «я… эсав — твой первенец…» — «я тот, кто доставил тебе [кушанья], а эсав — твой первенец» танхума яшан, разд. тольдот, 10. .

  при первом прочтении создается впечатление, что яаков обманывает своего отца: «я — эсав, твой первенец». согласно объяснению раши, несмотря на то что яаков пришел к ицхаку под личиной своего брата эсава, тем не менее, по мере возможности он пытался избежать обмана и приложил усилия к тому, чтобы не солгать.

  עשיתי «я сделал…» — «я исполнил несколько твоих повелений, как ты сказал мне» там же. .

  выдавая себя за эсава, яаков стремится максимально отдалиться от лжи, поэтому как бы говорит своему отцу: «в прошлом я совершил несколько вещей, исполнения которых ты требовал от меня», — не имея в виду это приготовление пищи, ведь ицхак требовал этого от эсава, а не от яакова.

  שבה «…сядь…» — [здесь это] означает «сидеть, облокотившись» у стола, поэтому [это слово] переведено [онкелосом] как «сидеть вокруг стола».

  в те времена было принято возлежать на ложе у стола.

  И сказал Яаков своему отцу : «Я Эсав — твой первенец. Я сделал, как ты сказал мне; поднимись, пожалуйста, сядь и поешь моей добычи, чтобы благословила меня твоя душа».

  Некоторые Танхума Бубер, Толдот, 10; Раши к этому стиху. говорят: не приведи Господь, чтобы пророк соврал, а на самом деле он имел в виду: «Я — это я, а Эсав — твой первенец». Другие же утверждают, что он сказал «я» тихо, а «Эсав твой первенец» — громко. Но все это пустословие, ибо пророки делятся на две категории: первая — это посланники, возвещающие заповеди, а вторая — пророки, возвещающие будущее, и если эти последние скажут нечто неподобающее, то это нестрашно, лишь посланники ни в коем случае не могут говорить неправду. Вот, например, про Давида написано «человек Божий» (Диврей ѓа-ямим II, 8:14), а также «Дух Господень говорил во мне» (Шмуэль II, 23:2). Но Давид, в то время когда того требовали обстоятельства, ввел в заблуж­дение Ахимелеха, сказав: «и сосуды отроков чисты» (Шмуэль I, 21:6). И Элиша тоже сказал Хазаэлю: «пойди скажи ему “выздоровеешь”, [однако открыл мне Господь, что он умрет]» (Млахим II, 8:10), хотя принятое толкование этого стиха таково: «“выздоровеешь от этой болезни”, но открыл мне Господь, что он будет убит». И Миха произнес ложное пожелание «Иди, будет успех» (Млахим I, 22:15) из вежливости. И Даниэль сказал: «Господин мой! Твоим бы ненавистникам этот сон» (Даниэль, 4:16), что, впрочем, по толкованию мудрецов относится ко Всевышнему См. комментарий Раши к этому стиху из книги Даниэль. . И Авраѓам сказал: «и поклонимся, и вернемся» (Берешит, 22:5), что, впрочем, оказалось правдой См. комментарий Ибн-Эзры к Берешит, 20:12. .

  Поешь моей добычиОхла (אָכְלָה — «поешь») — эта форма аналогична «зохра (זָכְרָה — “помяни”), Боже мой, во благо мне» (Нехемья, 5:19), так что буква алеф — корневая Ср. далее комментарий к 27:25. .

 20. Ицхак сказал сыну: — Как же скоро ты нашел [дичь], сын мой! — Потому что Господь, Бог твой, послал ее мне, — ответил тот.
  וַיֹּ֤אמֶר יִצְחָק֙ אֶל־בְּנ֔וֹ מַה־זֶּ֛ה מִהַ֥רְתָּ לִמְצֹ֖א בְּנִ֑י וַיֹּ֕אמֶר כִּ֥י הִקְרָ֛ה יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לְפָנָֽי
 21. — Подойди же, я дотронусь до тебя, сын мой, — сказал Ицхак Яакову. — [Хочу узнать,] ты ли мой сын Эсав или нет.
  וַיֹּ֤אמֶר יִצְחָק֙ אֶל־יַֽעֲקֹ֔ב גְּשָׁה־ נָּ֥א וַֽאֲמֻֽשְׁךָ֖ בְּנִ֑י הַֽאַתָּ֥ה זֶ֛ה בְּנִ֥י עֵשָׂ֖ו אִם־ לֹֽא
  Раши
  Ибн-Эзра

  и сказал ицхак яакову: «приблизься же, и я ощупаю тебя, сын мой, мой ли ты сын эсав или нет».

  גשה נא ואשמך «приблизься же, и я ощупаю тебя…» — ицхак подумал [с удивлением]: «эсав не привык [в разговоре] упоминать имя небес, а этот сказал: “потому что господь бог твой дал мне случай” берешит, 27:20. » берешит раба, 65:19. .

  ицхак подозревает, что перед ним переодетый яаков, и пытается, прикоснувшись к нему, проверить, так ли это. почему это происходит именно сейчас, а не с самого начала?

  раши объясняет, что не сам голос яакова пробудил сомнения ицхака (голоса яакова и эсава были похожи, это следует из того, что яаков не высказывает матери опасение, что отец узнает его по голосу). подозрение вызвало содержание последнего высказывания, в котором яаков упомянул имя всевышнего.

  И сказал Ицхак Яакову : «Приблизься же, и я ощупаю тебя, сын мой, мой ли ты сын Эсав или нет».

  Ощупаю тебяАмушха — буква шин не удвоена ради большей легкости произнесения Корень этого слова — мем-шин-шин, см. выше комментарий к 27:12. .

 22. Яаков подошел к своему отцу Ицхаку, тот дотронулся до него и сказал: “Голос — голос Яакова, а руки — руки Эсава!”
  וַיִּגַּ֧שׁ יַֽעֲקֹ֛ב אֶל־יִצְחָ֥ק אָבִ֖יו וַיְמֻשֵּׁ֑הוּ וַיֹּ֗אמֶר הַקֹּל֙ ק֣וֹל יַֽעֲקֹ֔ב וְהַיָּדַ֖יִם יְדֵ֥י עֵשָֽׂו
  Раши

  и приблизился яаков к своему отцу ицхаку, и тот ощупал его, и сказал: «голос — голос яакова, а руки — руки эсава».

  קול יעקב «…голос яакова…» — яаков обращается просящим тоном: «…поднимись, пожалуйста — נא на…» берешит, 27:19. , а эсав — грубо: «пусть поднимется мой отец…» там же, 27:31. ,  танхума яшан, разд. тольдот, 15.

  яаков узнал не голос яакова, а его манеру изъясняться.

 23. Не узнал его [Ицхак], потому что руки у него были как волосатые руки Эсава, его брата. И благословил его [Ицхак].
  וְלֹ֣א הִכִּיר֔וֹ כִּֽי־הָי֣וּ יָדָ֗יו כִּידֵ֛י עֵשָׂ֥ו אָחִ֖יו שְׂעִרֹ֑ת וַיְבָֽרֲכֵֽהוּ
 24. [Ицхак] спросил: — Так это ты, мой сын Эсав? — Я! — ответил тот.
  וַיֹּ֕אמֶר אַתָּ֥ה זֶ֖ה בְּנִ֣י עֵשָׂ֑ו וַיֹּ֖אמֶר אָֽנִי
  Раши

  и сказал: «ты ли это, сын мой эсав?» и тот сказал: «я!»

  ויאמר אני …и тот сказал: «я!» — он не сказал [с обманом]: «я — эсав», но [ответил похоже на правду]: «я».

  как и выше, в стихе 27:19, раши объясняет, что яаков внимательно следил за своей речью, пытаясь избежать обмана, поэтому, отвечая ицхаку на вопрос «ты ли это, сын мой, эсав?», произнес только одно слово:

  «я». в отличие от высказывания «я — эсав», которое было бы очевидной ложью, эти слова яакова могут быть поняты как «я — это я».

 25. — Подай мне, — сказал [Ицхак], — и я отведаю дичь, [приготовленную] моим сыном, а затем благословлю тебя. [Яаков] подал ему [дичь], и тот ел, принес ему вина, и тот пил.
  וַיֹּ֗אמֶר הַגִּ֤שָׁה לִּי֙ וְאֹֽכְלָה֙ מִצֵּ֣יד בְּנִ֔י לְמַ֥עַן תְּבָֽרֶכְךָ֖ נַפְשִׁ֑י וַיַּגֶּשׁ־לוֹ֙ וַיֹּאכַ֔ל וַיָּ֧בֵא ל֦וֹ יַ֖יִן וַיֵּֽשְׁתְּ
  Ибн-Эзра

  И сказал он : «Подай мне, и я поем добычи моего сына, чтобы благословила тебя душа моя». И тот поднес ему, и он ел, и принес ему вина, и он пил.

  Я поем добычи моего сынаОхла (אכְֹלָה) — здесь буква алеф обозначает первое лицо, а буква алеф корня стала «исчезающим непроизносимым» и выпала, как в слове «омра (אוֹמְרָה — “скажу”) Богу, заступнику моему» (Теѓилим, 42:10).

 26. Сказал ему его отец Ицхак: — Подойди же и поцелуй меня, сын мой.
  וַיֹּ֥אמֶר אֵלָ֖יו יִצְחָ֣ק אָבִ֑יו גְּשָׁה־נָּ֥א וּֽשֲׁקָה־לִּ֖י בְּנִֽי
  Ибн-Эзра

  И сказал ему его отец Ицхак : «Подойди же и поцелуй меня, сын мой».

  Поцелуй меня Если после глагола «целовать» употреблен предлог ле-, как в нашем стихе, то это поцелуй в руку, в плечо или в шею, а если глагол употреблен без предлога, то в губы.

 27. [Яаков] подошел и поцеловал его. [Ицхак], почуяв запах его одежд, благословил его, сказав: — Запах моего сына — как запах поля, которое благословил Господь!
  וַיִּגַּשׁ֙ וַיִּשַּׁק־ל֔וֹ וַיָּ֛רַח אֶת־רֵ֥יחַ בְּגָדָ֖יו וַיְבָֽרֲכֵ֑הוּ וַיֹּ֗אמֶר רְאֵה֙ רֵ֣יחַ בְּנִ֔י כְּרֵ֣יחַ שָׂדֶ֔ה אֲשֶׁ֥ר בֵּֽרֲכ֖וֹ יְהֹוָֽה
  Раши
  Ибн-Эзра

  и приблизился [яаков], и поцеловал его, и тот обонял запах его одежды, и благословил его, и сказал: «смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил господь.

  וירח …и тот обонял… — но ведь нет запаха хуже, чем от козьей шерсти!

  однако [этот стих] сообщает [нам], что с приходом яакова разлилось благоухание ган-эдена берешит раба, 65:22. .

  яаков обернул свои руки и шею шкурками козлят см. берешит, 27:16. , но исходящий от него запах не раздражал, а напоминал благоухание райского сада.

  это свидетельствовало о праведности яакова, как будто уже при жизни находившегося в раю.

  כריח שדה אשר ברכו ה’ «…как запах поля, которое благословил господь». — наделил его приятным запахом, и это запах яблочного сада. так объясняли [значение этого стиха] наши мудрецы, да будет память о них благословенна таанит, 29б. .

  выражение ‘אשר ברכו ה ашер берхо ѓашем может относиться как к слову из первой части предложения — בני бни – «сын мой», и тогда оно должно переводиться «которого благословил господь», так и из второй его части — שדה саде — «поле», и тогда его перевод — «которое благословил господь». раши поясняет, что ицхак, произнося эти слова, имеет в виду поле, на котором растут яблони, запах которых особенно приятен.

  на основании этого отрывка из талмуда вышний мир образно называется в книгах по каббале «священным яблоневым садом» напр., зоѓар, разд. тольдот, 143б. .

  И приблизился [Яаков], и поцеловал его, и тот обонял запах его одежды, и благословил его, и сказал : «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Господь.

  Обонял запахВа-ярах — под буквой реш стоит огласовка патах из-за следующего гортанного согласного, как в стихах «ва-яна (“и всколебалось”) сердце его» (Йешаяѓу, 8:2), «ва-янах (“и легла”) по всей Стране Египетской» (Йешаяѓу, 10:14), и это все глаголы со средним слабым согласным.

  Смотри Внутренняя речь. От одежды исходил приятный запах, и он думал, что это Эсав, пришедший с поля и принесший с собой запах цветущих растений, ведь возможно, это происходило в первый месяц года [нисан] См. Пиркей де-рабби Элиэзер, 32. .

Поделиться
Отправить

Обсуждение закрыто.

Уроки Торы I. Тольдот

В начале главы «Тольдот» приводится родословная «Ицхака, сына Авраама», а затем следует пояснение, что «Авраам родил Ицхака». Зачем нужен этот повтор? Четыре приведенных толкования представляют четыре уровня интерпретации Библии. И хотя на первый взгляд между этими толкованиями нет ничего общего, подробный разбор каждого из них доказывает, что между ними существует скрытая связь.

Уроки Торы II. Тойлдойс

Наш мир не признает ничьего господства или авторитета, его цель и функция — настойчивое движение вперед, постоянный рост. И всякий, кто входит в этот мир, — а не войти в него нельзя, потому что так распорядился Тот, кто вложил наши души в материальные тела и поселил в материальной среде, — должен уметь проявить двуликость, расставить ловушку.